Profil spoločnosti

Kto sme

Spoľahlivý poskytovateľ komunikačných riešení (Communications Solutions Provider), pôsobiaci na trhu komunikácií
v SR od roku 1993.

V súčasnosti tvorí naša ponuka, vďaka jej neustálemu rozširovaniu, ucelený komplex internetových, dátových a hlasových služieb.

Našou "špecialitou" sú bezdrôtové technológie v celej šírke a rozmanitosti - bezdrôtové LAN, spoje bod-bod, prístupové uzly
a spoje. Sme jedným z prvých poskytovateľov bezdrôtového pripojenia k Internetu.

Čo je naším cieľom

Poskytovať svojim zákazníkom podporu, riešenia a technológie, ktoré im umožnia komunikovať a pristupovať k požadovaným informáciam.

Zameriavame sa na poskytovanie čo možno najlepších riešení a komplexných služieb od poradenstva, cez realizáciu po servis a trvalú popredajnú starostlivosť.

Venujeme maximálnu pozornosť výberu kľúčových partnerov a dodávateľov.

Pozorne sledujeme vývoj v našom odbore a priebežne dopĺňame našu ponuku o najmodernejšie technológie.

Na základe znalostí a potrieb našich zákazníkov navrhujeme kvalitné, perspektívne a cenovo efekívne riešenia. Použitím najpokrokovejších technológií a produktov a vysokou kvalifikáciou svojich zamestnancov maximalizujeme prínosy pre tých, ktorí nás poctili svojou dôverou.