Správa a servis IT - komplexná starostlivosť o vašu výpočtovú a komunikačnú techniku

Ponúkame komplexnú starostlivosť o výpočtovú a komunikačnú techniku – servery a pracovné stanice vrátane operačných systémov a kancelárskych aplikácií, periférie, bezpečnosť, počítačovú sieť a komunikácie zákazníka.

Cieľom je zníženie nákladov na prevádzku IT a strát spôsobených nesprávnou funkciou výpočtovej a komunikačnej techniky. Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je optimalizácia prevádzky zabezpečená preventívnou starostlivosťou, predchádzením problémov a rýchlym odstraňovaním porúch. Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti je aktualizácia operačných systémov a kancelárskych aplikácií, upgrade techniky, poradenstvo, prípadne dodávky spotrebného materiálu a techniky. Viac informácií o službe nájdete v  sekcii produkty a služby.

8.3.2008