Internet, Dáta, Hlas, Obraz

Ponúkame produkty a služby súvisiace s pripojením k sieti Internet, komplexné riešenia v oblasti výstavby sietí LAN, WAN, VPN a samostatných dátových spojov, ďalej plnohodnotné hlasové služby alternatívneho telekomunikačného operátora s využitím klasickej alebo IP telefónie a kamerové systémy. Oblasť je rozdelená podľa zamerania produktov na:

Internet

Výber pripojení k Internetu (xDSL prípojky, pevné bezdrôtové a metalické pripojenia), tvorba a umiestnenie www stránok, registrácia domén, web hosting, server housing atď.

Dáta

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti výstavby sietí LAN, WAN, VPN, výstavby samostatných dátových spojov alebo prepojenia vzdialených pobočiek zákazníka, vrátane riešenia bezpečnosti komunikácie na týchto spojoch.

Hlas

Ponuku tvoria profesionálne plnohodnotné hlasové služby alternatívneho telekomunikačneho operátora s využitím klasickej alebo IP telefónie. Hlavne v kombinácii s dátovými službami je možné dosiahnúť významné finančné úspory na paušálnych poplatkoch, na vnútrofiremných hovoroch medzi pobočkami, na medzinárodných i vnútroštátnych hovoroch.

Obraz

Dátové linky sa dajú využiť aj k prenosu pohyblivého videa alebo statických obrázkov. Ponúkame  IP a CCTV kamery určené k monitorovaniu alebo zabezpečeniu objektov, parkovísk, verejných priestranstiev a pod. Ako doplnok IP telefónie ponúkame PC/WEB kamery.