Mopos Communications s.r.o. - produkty a služby

Spoločnosť Mopos Communications s.r.o. ponúka riešenia a služby v niekoľkých vzájomne prepojených oblastiach.
Oblasti produktov a služieb:

Internet, Dáta, Hlas, Obraz

Ponúkame produkty a služby súvisiace s pripojením k sieti Internet, komplexné riešenia v oblasti výstavby sietí LAN, WAN, VPN a samostatných dátových spojov.  Ďalej plnohodnotné hlasové služby alternatívneho telekomunikačného operátora
s využitím IP telefónie a kamerové systémy.

Podpora IT

Ponúkame komplexnú starostlivosť o výpočtovú a komunikačnú techniku, zabezpečenie sieťových komunikácií (firewall, antivírus, antispam a pod.), internetové a intranetové aplikácie a systémové riešenia na báze operačného systému Linux / Microsoft.

Systémy pre mestá a obce

Mestám a obciam ponúkame komplexné riešenia ich potrieb v oblasti komunikácií (projekt iObec). Jedná sa o súhrn riešení
v oblasti bezdrôtových rozhlasov a prostriedkov pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva (VISO), internetovej konektivity, IP telefónie, internetových a intranetových aplikácií, kamerových a zabezpečovacích systémov.

Elektronický obchod a bazár

Na "Dobrej adrese" prevádzkujeme dva elektronické obchody. Jeden so širokým sortimentom pre domácnosti, domáce kancelárie, malé a stredné firmy, druhý s repasovanými a použitými IT produktami  určenými prevažne pre firmy (IT BAZAR).