Podpora IT

Ponúkame komplexnú starostlivosť o výpočtovú a komunikačnú techniku, zabezpečenie sieťových komunikácií (firewall, antivírus, antispam a pod.), internetové a intranetové aplikácie a systémové riešenia na báze operačného systému Linux / Microsoft. Oblasť je rozdelená podľa zamerania produktov na oblasti:

Správa a servis IT

Komplexná starostlivosť o výpočtovú techniku – servery a pracovné stanice vrátane operačných systémov a kancelárskych aplikácií, periférií, bezpečnosti, počítačovej siete a komunikácie klienta. Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti je aktualizácia operačných systémov a kancelárskych aplikácií, upgrade techniky, poradenstvo, prípadne dodávky spotrebného materiálu a techniky.

Bezpečnosť

Produkty z tejto oblasti eliminujú známé spôsoby ohrození v rámci sieťovej komunikácie. Ponúkané riešenia pokrývajú širokú škálu - od rôznych druhov firewallov, cez antivírusové riešenia, až po zálohovanie dát alebo ochranu dát pomocou šifrovania. Samostatnou oblasťou je ponuka elektronických zabezpečovacích systémov.

Software

Ponúkame softwarové riešenia napr. pre realizáciu elektronického obchodu, firemného informačného systému zamestnancov alebo portálu VoIP služieb. Základnú štruktúru týchto produktov možno jednoducho doplniť a prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka.

Linux

Na servroch s operačným systémom Linux je možné realizovať celú škálu služieb a funkcií potrebných pre prevádzku na sieti Internet ako i vnútri spoločnosti. Ponúkame  výstavbu servrov "na kľúč" podľa požiadaviek zákazníka.